Perpustakaan Gerbong Kereta

Perpustakaan unik kali ini letaknya di dalam gerbong kereta bawah tanah, Wiyoto, Miami.

Nah di kereta ini ada sebuah mesin perpustakaan yang akan memberikan file 10 lembar halaman pertama dari buku koleksinya ke gadget para penumpang kereta. Kemudian setelah selesai membaca, di akhir halaman akan ada pemberitahuan di perpustakaan terdekat mana yang ada koleksi buku tersebut. Keren ya Sahabat Membaca. Sesingkat apapun waktunya diisi dengan membaca. Kereeen idenya

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *